Metode

Jeg arbejder ud fra gestalt – og kropsterapeutiske metoder.
De grundlæggende metoder og principper i Organisk psykoterapi.

At skabe et kontaktfyldt og levende samvær mellem dig som klient og mig som terapeut.
En meget vigtig del af terapiens helende og fordybende kræfter ligger i kvaliteten af dette samvær.

Kropsarbejde er bl.a. øvelser der understøtter jordforbindelsen, mobiliseringen af energi, fordybelse og frigivelse af psykiske spændingstilstande i kroppen.
Kropsarbejdet bygger på en dybtgående forståelse for din livshistorie, for de spor den har afsat i din krop og for betydningen af disse spor i nuet og i samspillet med dine relationer .
Psykisk er det i form af samtale og gestaltterapeutiske teknikker

Gestaltterapi arbejder ud fra en eksistentiel holdning til livet.
Gestaltterapien hjælper dig med at opdage, hvad du selv mener er af værdi i dit liv, og støtter dig i at vælge din egen retning i livet og tage ansvar for det – hvilket gør dit liv meningsfyldt

I parterapien er det jer som par, der er i centrum.
Min rolle som parterapeut er at guide processen og skabe et trygt rum, som giver jer mulighed for, at få talt sammen om det der er vigtigt.
Det er i den guidede dialog med hinanden, at I får bedre kendskab og forståelse for jer selv, jeres partner, og dermed også jeres parforhold .
I denne forståelse ligger kimen til healing af parforholdet .